Zapytanie ofertowe – wykończenie pokoi na piętrze „Hubertówki”

03.11.2019

Informacja o wyborze wykonawcy:

Uprzejmie informuję, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta.

Firmą wybraną do realizacji zadania jest:

Bergoo Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 10, 56-320 Krośnice

Inwestor: Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz

***

W związku z trwającą budową budynku restauracji, zapraszamy do składania ofert na wykończenie piętra i wykonanie pokoi gościnnych. Szczegóły w zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze robót.

Oferty kompleksowe należy składać osobiście w siedzibie firmy „Hubertówka” Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz do 02.11.2019.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_wykończenie pokoi_piętro

PRZEDMIAR ROBÓT_wykończenie pokoi

FORMULARZ OFERTY_wykończenie pokoi