Zapytanie ofertowe – budowa obiektu usługowego/wykonawca główny

27.01.2019

Informacja o wyborze wykonawcy głównego inwestycji:

Uprzejmie informuję, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta.

Wykonawcą głównym inwestycji została firma Bergoo Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 10, 56-320 Krośnice

Inwestor: Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz

***

W związku z planami budowy nowej „Hubertówki”, poszukujemy wykonawcy całej inwestycji. Szczegóły w zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze robót.

Zapytnie Ofertowe_wykonawca główny

Załącznik do zapytania – Przedmiar robót_budowa obiektu usługowego

Załącznik do zapytania – Projekt budowlany

Oferty należy składać osobiście do dnia 27 stycznia 2019.