Kolejny raz restauracja „Hubertówka” została wyróżniona znakiem „Dolina Baryczy Poleca”

Kolejny raz, począwszy od roku 2012, otrzymujemy regionalny Znak jakości „Dolina Baryczy Poleca”.

Znak otrzymują produkty i usługi lokalne, które swoim istnieniem przyczyniają się do zachowania lokalnych tradycji kulturowych, architektonicznych, kulinarnych, walorów środowiska, promują w swoich obiektach i współpracują z innymi podmiotami wyróżnionymi Znakiem, dbają o wysoką jakość, są przyjazne środowisku.

Posiadanie tego Znaku to dla nas powód do dumy.