Informacja o otrzymanej dotacji – Program Rybactwo i Morze