Informacja o otrzymanej dotacji – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich