Zapytanie ofertowe – budowa drogi, chodnika i parkingu przy „Hubertówce”

06.08.2019

Informacja o wyborze wykonawcy:

Uprzejmie informuję, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęła 2 oferty.

Wykonawcą wybranym do realizacji zadania jest firma:

Bergoo Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 10, 56-320 Krośnice

 

Inwestor: Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz

***

 

W związku z trwającą budową budynku usługowego, zapraszamy do składania ofert na wykonanie drogi, chodnika i parkingu.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym oraz załączonym przedmiarze robót.

Oferty kompleksowe należy składać osobiście w siedzibie firmy „Hubertówka” Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz do 05.08.2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

FORMULARZ OFERTY