Dolina Baryczy to najpiękniejsze

miejsce na świecie.

Piękno Doliny Baryczy

Dolina Baryczy zachwyca swoim unikatowym pięknem przyrodniczym, którego pozazdrościć nam mogą inne obszary Polski, Europy czy nawet świata!

***

Ptasi raj

Obszar Doliny Baryczy, zawłaszcza zaś teren Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” to prawdziwy raj dla ornitologów i amatorów birdwatchingu. W części dolnośląskiej parku stwierdzono występowanie aż 297 gatunków ptaków, z czego 172 to gatunki lęgowe (obecnie lub w przeszłości). Nieco tylko słabiej wypada pod tym względem Wielkopolska, gdzie dotąd wykazano 260 gatunków. W samym tylko rezerwacie „Stawy Milickie” stwierdzono 257 gatunków ptaków, z czego 137 odbywa tu regularne lęgi. W tej grupie blisko 60 gatunków to ptaki wodno-błotne.

Wiele z nich występuje tu w wielkiej liczbie – np. gęsi gęgawy, gęsi zbożowe, żurawie, czaple siwe. Interesującym ptakiem zadrzewionych grobli i wysp jest remiz, który buduje misternie plecione gniazda, zawieszone na końcach gałązek wierzb i brzóz, najczęściej nad lustrem wody. Coraz liczniej, zwłaszcza w okresie wędrówek, spotkać tu można łabędzie krzykliwe, a także łabędzie czarnodziobe, które regularnie pojawiają się w Dolinie Baryczy w okresie wiosennego i jesiennego przelotu.

Jeśli chodzi o ptaki drapieżne, to jesienią na stawach można obserwować liczące nieraz nawet kilkadziesiąt osobników zgrupowania bielików. Młode ptaki spoza Doliny wabi tu obfitość łatwo dostępnego pokarmu – zwłaszcza podczas odłowów. W innych porach roku bieliki obserwuje się raczej rzadko, bo choć drapieżnik ten poluje na stawach, to gniazda buduje na wierzchołkach najwyższych drzew, w głębi trudno dostępnych lasów.

Z innych ptaków drapieżnych, występujących na stawach, warto wymienić błotniaka stawowego. Ptaki te obserwować można od początku kwietnia, podczas godów lub budowy gniazd. Zachwycająco wyglądają zwłaszcza ewolucje samców wykonywane podczas lotów tokowych na dużych wysokościach.

***

Kiedy najlepiej jest obserwować ptaki?

Obserwacje prowadzić tu można właściwie przez cały rok, ale najatrakcyjniejszą porą jest wiosna, kiedy ptaki łączą się w pary, a na drzewach nie ma jeszcze liści. Jesienią dodatkowo pojawia się szansa obserwacji ptasich przelotów. Ponadto na największych stawach rezerwatu późną wiosna i latem odbywają się tzw. pierzowiska – łabędzie, gęgawy i kaczki gromadzą się tam w celu wymiany piór.

Najlepsze do birdwatchingu są duże stawy z wyspami z trzciny. Jako najwspanialsze punkty obserwacyjne przyrodnicy wymieniają stawy: Stary, Jeleni III, Mewi Duży, Słoneczny i Grabownica.

Uwaga! Należy pamiętać, że wstęp do rezerwatu za wyjątkiem dróg publicznych i tras turystycznych wymaga pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, należy też uważać, by nie naruszać obrębów hodowlanych.

Od niedawna funkcjonuje ścieżka edukacyjna po stawach krośnickich, gdzie te ograniczenia nie obowiązują: obszar ten leży poza rezerwatem, a dzięki porozumieniu gminy i spółki „Stawy Milickie” turyści i miłośnicy przyrody mogą się swobodnie poruszać także po terenach obrębów hodowlanych (wyjątek stanowią październik i listopad, kiedy prowadzone są odłowy i trasę wycieczek należy uzgodnić z rybakami).

źródło: www.barycz.pl

***

Polecane miejsca do ptasich obserwacji:

Wieże obserwacyjne:

(1) Staw Stary – kompleks Radziądz
(2) staw Grabownica (przy wsi Grabownica) – kompleks Stawno
(3) staw Trzcielin Nowy (przy wsi Trzcieliny)

Czatownie:

(1) staw Niezgoda (przy wsi Niezgoda)
(2) staw Słupicki Stary (przy wsi Ruda Milicka) – kompleks Stawno
(3) staw Gadzinowy Duży (przy wsi Nowy Zamek) – kompleks Stawno
(4) staw Polny (przy wsi Dyminy) – kompleks Stawno

pozycje 2 – 4 położone są w okolicy „Hubertówki”

Ścianki:
(1) Staw Rudy (przy wsi Ruda Żmigrodzka)